Pharmaceutical Businessnetwork
Image default
Business

Versla de Cocaïne

Mede door corona bevinden veel mensen zich op dit moment in extra stressvolle situaties. Allerlei opgelegde maatregelen, weinig sociale contacten en verplicht thuis blijven kan zorgen voor depressieve gevoelens. Onze weerstand wordt lager en sommige mensen grijpen dan naar middelen als heroïne of cocaïne om heel even te kunnen ontsnappen aan deze stress. “Heel even” zijn de juiste woorden want het effect van cocaïne houdt slechts een half uur aan. In dat half uur kan men zich zeer euforisch en energiek voelen en durft men alles aan. Daarna voelt men zich opnieuw neerslachtig en depressief en is het gevaar om nog meer te gebruiken duidelijk aanwezig. Wanneer men steeds meer cocaïne nodig heeft om hetzelfde effect te ervaren spreken we van een cocaïneverslaving.

De gevolgen van een cocaïneverslaving

Wanneer men te maken heeft met een cocaïneverslaving heeft dat diverse gevolgen voor die persoon zelf maar ook voor zijn of haar omgeving. Allereerst herkennen we de psychische gevolgen bij de persoon. Bij het snuiven van cocaïne lost dit op via het neusslijmvlies en komt zo in het bloed terecht. Doordat het effect maar kort aanhoudt is de verleiding om opnieuw te gebruiken groot. Na de uitwerking kan men zich angstig, onrustig of depressief voelen en in sommige gevallen leidt dit zelfs tot paniekaanvallen en psychoses. Aan deze psychische gevolgen zijn ook lichamelijke klachten gebonden. Doordat men steeds vaker cocaïne gebruikt raakt het lichaam gewend aan de stof en heeft men steeds meer nodig om toch nog het gewenste effect te ervaren. Daarnaast worden ook de ontwenningssymptomen tussen het gebruiken door steeds heftiger. Denk daarbij aan extreme vermoeidheid, hartkloppingen, menstruatieproblemen en slaapstoornissen. Het lichaam krijgt keer op keer enorme klappen te verwerken.

Sociale gevolgen

Helaas heeft cocaïnegebruik niet alleen gevolgen voor de gebruiker zelf maar ook voor zijn omgeving. Omdat de gebruiker steeds meer nodig heeft om zijn effect te kunnen behalen wordt het onderhouden van het gebruik steeds meer tot een dagtaak omgezet. De energie die dit opslokt kan niet meer worden gebruikt voor sociale contacten of werk. Dit leidt tot ruzies met collega’s en familie die zijn risicovolle gedrag niet meer tolereren. Door die ruzies voelt de verslaafde zich dan weer sneller depressief wat hem uitnodigt tot meer gebruik. Zo belandt men in een vicieuze cirkel waaruit niet gemakkelijk te ontsnappen is.

Met hulp en inzet kan het goedkomen

Allereerst vergt het heel veel moed van de betreffende persoon om toe te geven dat hij cocaïne verslaafd is. Het is echter een stap in de juiste richting wanneer er tijdig om hulp wordt gevraagd. Met eigen inzet en een zeer deskundige begeleiding door professionele coaches kan een cocaïneverslaving worden overwonnen. Dat zal echter met veel ups en downs gaan omdat de verslaafde een zeer labiel beeld heeft van zichzelf wanneer hij niet kan gebruiken. Opname in een verslavingskliniek kan noodzakelijk zijn omdat het niet verantwoord is om thuis te verblijven tijdens het afkicken. In de verslavingskliniek is 24/7 deskundige hulp aanwezig om verslaafden bij te staan in hun herstel.